จองที่ร้าน NAKATSUKA

▶Lunch takes 2 hours to 2.5 hours, dinner takes 2.5 hours to 3 hours. .
The event will start at 12:00 and 18:30, so please be punctual.
▶Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
▶We do not have a dress code, but please refrain from wearing clothes that may make other customers feel uncomfortable.

[Regarding children's reservations]
Only those who are elementary school students and above and who can eat the same course as adults can make reservations from this page.
*In other cases, please contact us directly by phone.
*It may be difficult to connect to the phone during business hours.
Thank you for your understanding.

[Cancellation policy]
Regarding cancellation, we will charge the following course fee as a cancellation fee from the time of reservation (visit).
・50% cancellation fee for cancellations or reductions on the previous day
・100% cancellation fee for cancellations or reductions on the day

การร้องขอ

If you have any food allergies or food you cannot eat, please check the number of accompanying people and fill in.
We cannot accommodate dairy product allergies, vegetarians, vegans, or gluten-free guests.
If none, please enter "none".
For celebrations, we can prepare a message plate. If you wish, please fill in the message content.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป