จองที่ร้าน Naniwaryori Yu

Business hours
17:30-22:00 (LO 21:00)
Closed: Sundays, 1st Monday of the month, national holidays

▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶If you cannot make a reservation for the desired number of people, please contact the store directly.

Regarding child reservations Children under the age of 20 are not allowed to enter the store.

We cannot respond in English. Please note.

การร้องขอ

If you have any food allergies, please include those of your companion as well. If none, please write "none".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.