จองที่ร้าน Satsuki Lounge - Hotel New Otani Osaka

◆ Customers who are allergic to foodstuffs, please tell the staff in advance. ◆ The contents of the menu may change depending on the arrival state of ingredients. ◆ Please understand beforehand that we may not be able to comply with your request for the selection of your seat. ◆ If you wish to book more than 7 people, please contact us by phone though it is sorry for troubling you. ◆ When children are present, please make a reservation with the number of people including infants and infants. ◆ We may contact you for confirmation of reservation. ◆ About cancellation fee 100% will be accepted if there is no contact on the day. ◆ It may be automatically canceled if it is 30 minutes behind the reservation time. ◆ The buffet start time, we will guide you to the seat around 10 minutes in advance. ◆ All-seats non-smoking ◆ It is available in the lobby lounge with open feeling. There is no window seat.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.