จองที่ร้าน Tea & Cocktail GARDEN LOUNGE - Hotel New Otani(Tokyo)

Please inform us of any allergies or restrictions beforehand.
-Please note that we may not be able to accommodate all table preferences.
-Please include any accompanying infants in the number of persons.
-For any requests that require replies, special restaurant events not listed below, or reservations for groups of 8 or more people, please call the restaurant.

A 100% cancellation charge applies for any no-shows.
Your reservation may be cancelled if you do not arrive 30 minutes after your reserved time without prior notice.

* Menu lineup, special offers, and prices are subject to change without prior notice.
* Tax and a 10% service charge will be added to your bill.

▶Special offers are available for staying guests.
 Please see here
for more information.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.