จองที่ร้าน View & Dining The Sky - Hotel New Otani(Tokyo)

VIEW & DINING THE SKY

Lunch: 11:30am-2:30pm (last orders)
Dinner: 5:30pm-9:00pm (last orders)

* Please note that on busy days, lunch and dinner hours are divided into two segments respectively as follows.
Lunch: [Group 1] 11:30am - 1:30pm, [Group 2] 1:45pm - 3:45pm (last orders at 3:15pm)
Dinner: [Group 1] 5:00pm - 7:00pm, [Group 2] 7:30pm - 9:30pm (last orders at 9:00pm)

*A 100% cancellation charge applies for any no-shows.
Your reservation may be cancelled if you do not arrive 30 minutes after your reserved time without any notice.
* Menu lineup, special offers, and prices are subject to change without prior notice.
* Tax and a 10% service charge will be added to your bill.

▶Special offers are available for staying guests.
 Please see here
for more information.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.