จองที่ร้าน Nihombashi Ichi-Ichi-Ichi

Business Hours.
<Weekdays.
Lunch 11:00 a.m. - 2:00 p.m.
Dinner 17:00 - 23:30 (FOOD L.O. 22:00 / DRINK L.O. 23:00)

<Saturday, Sunday and Holidays
Lunch 11:00 - 15:00
Dinner 17:00-22:30 (FOOD L.O. 21:00 / DRINK L.O. 22:00)

Reservations can only be made for the restaurant space. Please inquire directly with the store about the terrace and bar space.
Please note that we may not be able to accommodate your request for a seat.

[Store Information]
The official website is here.
By phone: 03-3516-3111

[News].
The sister store "Iinoji" has opened in Coredo Muromachi Terrace. .
We have a variety of spaces, including a food stall counter where you can have a quick drink, a Japanese bar space, table seats where you can dine in a relaxed atmosphere, and private rooms.
You can casually enjoy the authentic taste of Japanese beef in a "small appetizer nabe" instead of a menu with an image of high class, such as "Japanese black beef sukiyaki" or "Kyoto duck sukiyaki nabe".
For more information on "Iinoji," click here.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.