จองที่ร้าน Bar & Grill Melt - Hilton Niseko Village

▶Please inform us your reservation name or confirmation number if you are hotel guest of Hilton Niseko Village.
▶Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.

▶Reservation of hotel guests is prioritized during the winter season. Please note that reservations for those who are not staying are available from one month before the desired date of use.

<Cancellation Policy>
Cancellation Policy (2023/12/1~12024/3/31)

※Price inclusive of taxes and service charge.
※We will send you a reservation confirmation via LINE notification.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you cancel within 72 hours of the reservation time, please note that the cancellation fee will be charged for the number of people reserved. Please check the cancellation policy for details
Are you planning to stay at Hilton Niseko Village on the date of your booking?
If you are staying at Hilton Niseko Village, please enter the name or booking number of the person making the reservation.
If you have any food allergies, please indicate them in the answer box.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.