จองที่ร้าน Teppanyaki Pirka - Hilton Niseko Village

Please inform us your reservation name or confirmation number if you are hotel guest of Hilton Niseko Village.

Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.

Reservation of hotel guests is prioritized during the winter season. Please note that reservations for those who are not staying are available from one month before the desired date of use.

※Price inclusive of taxes and service charge.

Cancellation Policy
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Will you staying with us at Hilton Niseko Viilage on that day?
If you will stay at Hilton Niseko Village, please enter your name or reservation number of the accommodation reservation.
If you are allergic to food please fill in the request column.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.