จองที่ร้าน Japanese Restaurant Sisam - Hilton Niseko Village

※ Sisam, Japanese restaurant is a seasonal operation restaurant

Please inform us your reservation name or confirmation number if you are hotel guest of Hilton Niseko Village.
Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.
Reservation of hotel guests is prioritized during the winter season. Please note that reservations for those who are not staying are available from one month before the desired date of use.

※ The 8% consumption tax and 13% service charge will be added to the price displayed.

<Cancellation fee of group more than 10 person>
Kindly be informed that any cancellation or change made within 48 hours prior the original reservation time will be charged 4,882 JPY per person.

※ We serve Sisam, Japanese restaurant's menu at Melt Bar & Grill during the period Sisam is close.
Click here to check the menu>>
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you are allergic to food please fill in the request column.
Is the day of reservation would be your plan of staying at the Hilton Niseko Village?
If you will stay at Hilton Niseko Village, please enter your name or reservation number of the accommodation reservation.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.