จองที่ร้าน Japanese Restaurant Sisam - Hilton Niseko Village

※Regarding the specification of the seat, we may not be able to comply with your request, so please understand in advance.

※Reservation of hotel guests is prioritized during the winter season. Please note that reservations for those who are not staying are available from one month before the desired date of use.
Also, it may be impossible to reserve online at the crowded date. In that case please contact us directly by phone or email.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า
โปรดเลือกเวลาในโซนเวลาท้องถิ่นของร้าน

การร้องขอ

If you are allergic to food please fill in the request column.
Is the day of reservation would be your plan of staying at the Hilton Niseko Village?
If you will stay at Hilton Niseko Village, please enter your name or reservation number of the accommodation reservation.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.