จองที่ร้าน Restaurant Yotei - Hilton Niseko Village

※ Yotei is a seasonal operation restaurant

Please inform us your reservation name or confirmation number if you are hotel guest of Hilton Niseko Village.

Please inform us of the purpose of the dinner party (birthday, entertainment etc.) and food allergy.

Reservation of hotel guests is prioritized during the winter season. Please note that reservations for those who are not staying are available from one month before the desired date of use.

※Price inclusive of taxes and service charge.
※We will send you a reservation confirmation via LINE notification.

<Cancellation Policy>
Cancellation Policy(12/1~3/31)
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please fill in the number and ages of the children.
If you are a member of Hilton Honors, please let us know your member's stauts and number (9-10 digit).
If not, please input as N/A.
(Example) Gold 123456789

【DINE LIKE A MEMBER】
SAVE UP TO 25% discount on food and beverage. PLUS EARN 500 HONORS POINTS when you spend 4,500 yen or more.
If you’re already a Hilton Honors member, simply show your membership to one of our team to get up to 25% off* your entire food and drink bill today.
Period: June 1, 2021 (Tue) to June 30, 2023 (Fri)
excluded day:
2023 1/1-3/31, 5/3-6


Not a member? Well, what are you waiting for?
Join now to enjoy this limited period access to the Hilton Honors offer and more exclusive privileges.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป