จองที่ร้าน Oboshimeshi

▶If we cannot contact you after the reservation time, we may treat it as a cancellation.
▶Please note that if you arrive late, your meal may be served halfway through.
▶Since it is a multi-floor store with no elevators. please contact us in advance if you need assistance.
▶We do not accept seat reservations. note that.
▶Please refrain from using preschool children, including those accompanying you.

การร้องขอ

Please let us know if you have any dietary restrictions or food allergies.
Offal dishes may be provided.
Example) Reservation person: No allergies Companion: Crustacean NG

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.