จองที่ร้าน Kokappou Ohashi Ginza

Please note that depending on the time you enter the store, you may be able to use it for a short time.
▶For the time being, we ask for your cooperation in disinfecting your hands when entering the store. If you are unable to cooperate with us, or if you are feeling unwell, we may refuse to enter the store. Thank you for your understanding. ▶Seats are available for 2 hours.
▶If you are unable to contact us within 15 minutes of your reservation time, we may have to cancel your reservation.
▶We do not accept seat reservations. Please note that the items written in the request column will not be specified. In addition, we cannot contact you regarding availability.
▶Please let us know if you have any food allergies. *Please note that menus, promotional content, and prices are subject to change.
12 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน