จองที่ร้าน Okada

About Reservations
・Please note that we may not be able to meet your request for seat selection.
・If we are unable to contact you within 30 minutes of your reservation time, we may have no choice but to cancel your reservation.
・Please contact the restaurant directly when making a reservation for more than 5 persons.  

Inquiries by phone: 0742-93-8119

การร้องขอ

If you have any food items you are allergic to, please be sure to provide details.
*We will do our best to accommodate your request, but there are some seasonings that we cannot accommodate.
For example, one person is allergic to crustaceans, but can eat them if they are cooked.
Due to our limited availability, we are unable to change the menu on the day of the event.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.