จองที่ร้าน bamboo at Omotesando

◆Weekends and National holiday lunch reservation is accepted only at 11:00 (11:30 on some days).
◆Please note that the seating is limited two hours on weekends and national holiday lunch time.
◆ Your reservation will be canceled if you are late more than 15 minutes without advance notice.
◆ In case of cancellation or change of the number of the guests, please contact by the day before the reservation date.
◆ Private rooms are only available for course menu.
◆ All our seats are non-smoking.
◆ Pets are allowed only in terrace seats.

การร้องขอ

If you have any allergies or dislikes please inform us at the time of booking.
Please specify the number of the guest with allergies.
E.g. One person is allergic to wheat.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.