จองที่ร้าน バス予約受付 / 古湯温泉ONCRI

▶Reservations for the shuttle bus can be made on this website. If seats become vacant due to cancellations, etc., they will be reflected again on this website.

▶In principle, we will prepare seats for everyone, including infants, so please be sure to enter the number of people in the reservation, including children. Small children may be held on a parent's lap. Please note that child seats are not available. Please note.

▶When making a reservation for the shuttle bus, please use the name of the guest registered in your accommodation reservation.
If we are unable to confirm your accommodation reservation, the facility will contact you. Please note.

▶If you do not board the bus by the departure time, it will be treated as a cancellation. Please use this website to change or cancel your reservation.

▶Seats are unreserved. Please be seated on a first-come, first-served basis.

▶The image of the pick-up car is an image. Vehicles vary depending on the number of passengers. Vehicles are subject to change without prior notice.

▶Pets are not allowed on board.

▶Online reservations for pick-up and drop-off can be made up to two months in advance. For reservations more than 2 months in advance, please contact us by phone.

▶ Inquiries by phone: 0952-51-8111 (representative phone number)

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.