จองที่ร้าน Nishiogikubo Oyster Bar Wharf

Business hours [Monday-Thursday] 17:00-25:00 (Last order for food and drinks: 24:30) [Fridays and the day before holidays] 17:00-27:00 (Last order for food and drinks: 26:30) [Saturdays, Sundays, and holidays] 12:00-27:00 (Food and drink last orders 26:30) [Important] Allergy support ▶We give top priority to the safety of our customers, so we do not respond to allergies. All menus are in one kitchen. We are cooking in, and there is a possibility that allergen substances will be mixed in by adhering to tableware and cooking utensils, etc., so we cannot respond. If you would like to change your meal after acknowledging this, please contact us by phone in advance.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.