จองที่ร้าน Shinjuku Oyster Bar Wharf

[Business hours] LUNCH 11:00-15:00 DINNER 15:00-23:00 (LO 22:00) * Reservations will be accepted only for the times that can be selected below. If you are 15 minutes late from the reservation time, it will be canceled. We do not accept appointments outside of the hours below. Also, we do not accept reservations by phone. We cannot accommodate allergies, etc. Please make a reservation only if you agree.
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป