จองที่ร้าน Osaka Geihinkan

▶ Please note that we may not be able to meet your request for seat designation. ▶ If you can not contact us after 15 minutes of the reservation time, we may be forced to cancel, so please contact us if you are late.
▶ About the time of arrival Please come to the Osaka State Guest House from the entrance of Nishinomaru Garden. Admission to Nishinomaru Garden is charged, but the admission fee is included in the above event fee, so at the entrance of Nishinomaru Garden, please inform the name of the restaurant event reservation person.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

Please tell us about allergies and things you are not good at. Please fill in the following [Request column] for the target ingredients. If you have any other requests for ingredients, please fill in them as well.
※ [Example] 1 leek allergy, you can eat if heated. One person is not good at blue fish. Crustacean allergy, extract is also NG. One of them is vegan.
For customers who use the event on anniversary, etc., we will prepare a message plate, so please fill in the contents of the message.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.