จองที่ร้าน OSO Ristorante Jakarta

1) Please be informed in regards of the seating preference, we may not be able to comply with your request. We will reconfirm your reservation prior your time of booking.

2) Minimum payment for Private Dining Room for lunch is IDR 3,000,000++.

3) Minimum payment for Private Dining Room for dinner is IDR 6,000,000++.

4) Minimum spending by Window for Dinner IDR 1,500,000 (Valid on Friday, Saturday).

5) Seating limitations for Private Dining Room is max 10 pax.

6) Cancellation Policy: We appreciate your understanding to the cancellation policy below reservation: if there is no message after 30 minutes of your booking time, we will consider it as cancellation.

7) For booking over 10 pax, the booking is subject to Down Payment of IDR 250,000/pax.

8) All reservation without any deposit confirmation will be released 24 hours prior to the reservation time.
60 ปีและมากกว่า
12 ปีและต่ำกว่า
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.