จองที่ร้าน Teppanyaki Go - Palace Hotel Tokyo

▶Hours of Operation
Lunch: 11:30 am – 2:30 pm L.O.
Dinner: 5:30 pm – 9:00 pm L.O. (10:00 pm Close)

▶Please note that we may not always be able to meet your seating requests.
▶Seating is limited to 2 hours on Sat., Sun. & public holidays.
▶Children 7 years old and older are welcome to dine with us.
▶Dress code : Business casual

▶Cancellations must be received before the operating hours of the reserved date. No-shows and cancellations received after the noted time will incur a charge of JPY 5,000 per person for lunch and JPY 10,000 per person for dinner reservations.
▶To ensure the timely accommodation of punctual guests, arrivals of more than 30 minutes past the original time reserved will also be considered cancelled.

GO (Direct, in common with Wadakura) +81-3-3211-5322

การร้องขอ

If you have any dietary restrictions, please notify us in advance.
1. What foods do you avoid? (e.g. shrimp, pork, venison, gluten)
2. Are you able to have broth derived from the above ingredient(s), and share the same grill with other guests?
3. Please let us know the reason for your dietary restriction. (e.g. allergies or other medical conditions, religious constraints, preferences)
* Please note that we may contact you by email or phone for further clarification.
1. Please enter your ID if you are a member of THE PALACE CLUB or Wedding Club.
2. Please enter your Certificate Number if you pay by Voucher.

【 Gift Certificate 】 PHT-GIFT #### / DG-A~D #### / W-####、####円分
【 with Our Compliments 】 PHT-RBO ####

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.