จองที่ร้าน Lounge

• The reservation is only valid for the afternoon tea set and dinner set.
• Reservations outside of these sets are not permitted.
• Please note that it may not always be possible for us to meet your seating requests.
• If you fail to come within 30 minutes after your reservation time, your reservation may be cancelled unless changed.
• If you have any food allergies, please notify us at the time of booking.
• Menu items may change without prior notice depending on seasonal availability and conditions.

※ Direct restaurant reservation / +82(0)51 990 1234

※ Operation Hours
10:00AM - 24:00AM

※ Afternoon Tea Set :
Weekdays 14PM - 17:30PM
Weekends 1st seating 14PM - 16PM / 2nd seating 16:30PM - 18:30PM

※ Dinner Set :
Weekdays 18PM - 22PM / Weekends 19PM - 22PM
12 ปีและต่ำกว่า
4 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.