จองที่ร้าน Brasserie Paul Bocuse Ginza

・ Online reservation is available up to two months ahead of the same date. For reservations more than two months ahead, please call the restaurant.
・ Reservations are accepted by one day prior to the reservation date or two days prior to the restaurant’s regular holidays. Reservations after that, please call the restaurant.

■CANCELLATION POLICY
We value the ingredients that our growers produced for us. If you wish to cancel your reservation, please contact us at least 48 hours prior to your reservation time, otherwise a cancellation fee will be charged.

Cancellation 48 hours before the reservation time
▶▶50% payment of the meal will be charged from your registered credit card.

Cancellation 24 hours before the reservation time or no-show
▶▶100% payment of the meal will be charged from your registered credit card.

For parties of 20 guests or more, we have another cancellation policy. Please inquire the restaurant.
reservations more than 10 people or for special requests, please call the restaurant.

<Remarks>
・We do not have baby chairs.
・If you have any food allergies, please let us know in advance.
・Please kindly note that we cannot guarantee any particular table.
・In order to offer the best ingredient of the day, please note that the menu is subject to change.
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

*If you have any food allergy or dislikes, please kindly inform.
* If you wish to use meal vouchers, please inform.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.