จองที่ร้าน Jardin Paul Bocuse

< BUSINESS HOURS >
Lunch 11:30-15:30 (13:30 L.O)
Dinner 17:30-20:00 (20:00 L.O)
CLOSED ON MONDAYS
(Open on national holidays and will close on the next day)

< ONLINE RESERVATION >
・Reservations are accepted up to 2 months in advance.
・Please contact us if you are looking to book for a party of 8 or larger, you have special requests or bring a child under elementary school age.
E-mail: pbk@hiramatsu.co.jp
Phone: (+81)-076-261-1161

⚠ NOTES ⚠
If you have any food allergies, please inform us in advance.
・Seats cannot be specified.
・To use the best ingredients of the day, the menu may change without notice.

< CANCELLATION POLICY >
We value the ingredients that our growers produced for us. If you wish to cancel your reservation, please contact us at least 48 hours prior to your reservation time, otherwise a cancellation fee will be charged.

 Cancellation 《48 hours》 before the reservation time
  ▶▶50% payment of the meal will be charged from your registered credit card.

 Cancellation 《24 hours》 before the reservation time or no-show
  ▶▶100% payment of the meal will be charged from your registered credit card.

・For seat reservations, cancellation fee will be charged against the minimum course price offered at the restaurant at the time of the reservation.
・For parties of 20 guests or more, we have another cancellation policy. Please inquire the restaurant.

E-mail: pbk@hiramatsu.co.jp
Phone: (+81)-076-261-1161

🔙 Return to top page of reservation

การร้องขอ

If you have any food allergy, please kindly inform us.
If you have any food that you don't like, please kindly inform us.
* If you have a Membership of Hiramatsu (Hiramatsu restaurant member, Memoire de Hiramatsu, Stakeholder, etc), please inform.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.