จองที่ร้าน Ocean Breeze / Atami Pearl Star Hotel

[Business hours] 10:00-17:30 (17:00 LO)
[Afternoon tea] 11:00-15:00 (2-hour system)
Child reservations One child under 12 years old If you want to eat it, please include it in the number of adults when making a reservation.
▪Regarding the menu Depending on the purchase situation, the content of some dishes may change, or the content and presentation may change. Please note.
▪Cancellation fee 100% will be charged for cancellation on the day. If you cannot contact us after 1 hour of the reservation time, we may be forced to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.

Inquiries : 0557-48-6555 (Weekdays 10:00-17:00)

▶▶▶ Click here for takeout reservations◀◀◀
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have food allergies, please let us know in advance. All the ingredients served in the restaurant are cooked in the same kitchen, so they may contain allergenic substances. Please consult a specialist and make the final decision on your own. The raw materials used in the menu are subject to change without notice. Please note that we may not be able to respond to requests from customers with severe food allergies. If you do not have any food allergies, please enter "none".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.