จองที่ร้าน Peter Luger Steak House Tokyo(Take Out)

■Reservations■
Reservations can be made up to 30 days in advance.

Menu prices are subject to change according to market prices.
There is a price change from January 16, 2023.

■Boutique business hours■
[Lunch] 11:30-15:00 (Last take-out reception at 14:00)
[Dinner] 17:00-21:00 (Last take-out reception at 20:30)

▶ Reservations accepted online 24 hours a day We are here.
▶︎The delivery time will be the time you selected at the time of booking.
▶Products will be delivered at the boutique.
▶Please pay at the store on the day.
▶The payment method is "credit card, electronic money, QR code payment" only.
▶We do not accept cash.
▶We cannot accept cancellations on the day.
▶ Please enjoy the cooked products on the same day you receive them.
▶Meat should be cooked and consumed by the next day after purchase.

■Peter Luger Steak House Tokyo LINE official account now available! ■
Please add LINE friends from the link below.
▶▶Click here to add LINE friends◀◀

▶▶▶Return to restaurant page◀◀◀

การร้องขอ

The time you selected will be the delivery time Please come directly to the boutique Please contact us if you will be late for your reservation time
The time you choose will be the delivery time.
Visit the hotel boutique directly.
Also, if you are late for your reservation time, please contact us.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.