จองที่ร้าน PEZ

Business hours: 17:00-23:30 (22:30)

Closed: Sundays

-----------

▶Even if reservations are not accepted on certain days or at certain times, we may be able to prepare a seat for you if you contact us directly. Please do not hesitate to contact us.
▶Reservations for the day will be accepted by phone.
▶If there is no contact and more than 15 minutes have passed since the reservation time, we may cancel your reservation and give priority to customers who are waiting.
▶If you do not contact us and are unable to come to the store, we may not be able to accept future reservations.
▶When it is busy, we may ask you to limit your seating time to about 3 hours. ▶Please note that we may not be able to accommodate your request for seating.
▶If you would like to make a reservation for 5 or more people, please contact the store directly. Thank you for your understanding and cooperation after confirming the above. We look forward to seeing you.

Phone inquiries: 050-3172-4370

การร้องขอ

If you have any allergies, please select "Other" and fill in the form below.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.