จองที่ร้าน Japanese cuisine PIN

■Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.
■If we are unable to contact you within 30 minutes of your reservation time, we may be forced to cancel your reservation. Please be sure to contact us if you will be late.
■If you are making a reservation for 9 or more people, please contact the store directly.
■ Please make your reservation by 4:00 pm on the day of your choice.
■ The menu may vary depending on the availability of ingredients. Please note that some changes may be made.
■Cash, credit card, electronic money, Alipay, Paypay, etc. are also accepted.
■Due to the preparation of seats and ingredients, cancellations made 24 hours in advance will result in a 100% cancellation fee. %, 50% will be charged if canceled 48 hours in advance (10,000 yen if canceled within 24 hours if only a seat is reserved). This will also apply when the number of people decreases. If you wish to change the number of people in your reservation, time, etc., please cancel your previous reservation and make a new reservation at least 3 days in advance.
■We do not provide alcohol to those driving.If you are unsure.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

[About your accommodation] We are asking about your accommodation. Please enter the hotel name or address.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.