จองที่ร้าน POUND honten

■ Please contact the store if you wish to book more than 7 people.
■ As for the designation of the seat, we may not be able to comply with your request.
■ For confirmation, we may call you from the store.
■ If there is no message even after 15 minutes from the time of reservation, I will make it treated as canceled.
■ Only dinner time 2F will be informed at the smoking section Please note.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.