จองที่ร้าน Restaurant Prunier - TOKYO KAIKAN

▶Please note that the seat specification may not meet your request.
▶If canceled or changed the number of people, the entire course plan fee for the reservation will be charged for each person.
▶Also, if there is no notification after 30 minutes of reservation time, it will be treated as cancellation.
▶ If you want a private room, please contact the store directly.
▶The use of preschool children is limited to private rooms.

*** Private room information ***
【Marronnier】 Up to 6 people Room charge ¥ 15,000 (tax not included)
【Citron】 Up to 6 people room charge ¥ 15,000 (tax excluded)

※ Use will be approximately 3 hours You
※ Please order course dishes in advance when using a private room.

การร้องขอ

▶ Please fill in if you have any allergens.
▶Please fill in the items you are not good at.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.