จองที่ร้าน Ristorante ASO

・ Online reservation is available up to two months ahead of the same date. For reservations more than two months ahead, please call the restaurant.
・ Reservations are accepted by one day prior to the reservation date or two days prior to the restaurant’s regular holidays. Reservations after that, please call the restaurant.
・ For reservations more than 10 people or for special requests, please call the restaurant.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have any allergy in food or food you do not eat, please kindly inform us.
If you have various member's cards (Hiramatsu member / Memoir de Hiramatsu / Shareholder special treatment), please let us know. [Input example: Memoir de Hiramatsu (●●● year ● month ● day, wedding ceremony at Ristorante ASO)] * Multiple special offers and benefits cannot be used together. note that.
If you are using a ticket such as a Hiramatsu common meal ticket, please let us know the ticket name and number. [Input example: Use of Hiramatsu common lunch ticket]

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป