จองที่ร้าน Sushikappo Rantei

Please enjoy the finest sushi and dishes in a high-quality space.

[Business hours]
[Tuesday-Saturday]
Lunch 11:30-14:30 (LO 13:30)
[Monday-Saturday]
Dinner 17:30-22:00 (LO 20:00)
[Regular holiday] Sunday

▶ Seating Please note that we may not be able to meet your request regarding the specification.
▶If you can't contact us after 30 minutes of the reservation time, we may have to cancel it, so please be sure to contact us if you are late.
▶Please contact the store directly for reservations of 8 people or more.

[Regarding children's visits]
▶ "Children (elementary school students and above)" who want to eat adult courses should be booked as the number of adults.
Lunch: Only private rooms are available.
Limited to children of elementary school age and above.
Evening session:
Private room/counter available. We are limited to children who can order a course.

Inquiries by phone: 028-680-7500

การร้องขอ

If you have any food allergies, please let us know. If "None", please write "None".

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป