จองที่ร้าน STARBUCKS RESERVE® ROASTERY TOKYO ARRIVIAMO

★Monday to Thursday will be 16:00 to 20:30(Last order 21:30)
※Above mentioned hours can be reserved. 90min maximum per reservation.

★Seat reservations are for weekdays only.
★Reservation are accepted from internet only.
★Maximum number of people for a single reservation will be up to 8 people.
★No cover charge.
★Reservations can be done 1 week in advance.
★If you do not show up 15 minutes after your reservation time, your reservation may be cancelled and your seats may be given to those who are waiting.
★3rd floor Arriviamo Bar products are only offered for this reservation.
★Some day cancellation or request to change the reservation pleases call the number below.
Arriviamo Hotline : 080-8118-0931
3 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.