จองที่ร้าน Restaurant Difference

▶If you are with children, be sure to call us. If you are booking online, your reservation may be declined.
☏ 06-6479-1140
▶We accept reservations until the end of the month and the following month.
▶When you make a reservation, we will require the credit card infomation,but the settlement will not be done.
※Please pay actual usage fee at check in that day.
▶The seat specification may not meet your request.
▶Please note in advance.With regard to the cancellation fee for bookings, we will be charged the following fee from the date of booking.
Cancellation within 72 hours: 50% of the course price
Cancellation within 24 hours: 100% of the course price
※100% of the course price will be charged even if the number of people on the day is reduced.

การร้องขอ

Please inform about something that is not good at allergies.
(※ Please note that the day's declaration can not be accepted.)
* For targeted ingredients, please fill in the following 【Request column】.
※ [Example] 1 oyster allergy, you can eat if you heat.
One person is not good at blue fish. Please give details in detail.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.