จองที่ร้าน enye

▶※Please contact restaurant directly if you can not take more than 3 dishes, and also advice if you can not take fish or meat.
TEL:050-3503-1420 (Please press ② for operator assistance)
▶Refundable deposit will be required to reserve, it is meant to be an "authorization hold", not actually a charge
※Please pay the bill at our shop after the meal.
▶Tables are allocated upon arrival and no selection of seats.
▶The reservation will only be held for 15 minutes and please contact us if there is any delay in reservation timing.
▶Cancellation Policy: 30% of the total bill will be charged if cancellation is made less than 48 hours, 100% will be charged for the reservation date.
This applies even when there is a reducing number of party and the cancellation fee will be charged at the restaurant on the booking day.
▶Smart Casual Dress Code is required, no T-shirt, Half pants, and sandals.

การร้องขอ

Please inform us any food allergies.
※Please contact restaurant directly if you can not take more than 3 dishes, and also advice if you can not take fish or meat.
TEL:050-3503-1420 (Please press ② for operator assistance)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.