จองที่ร้าน Restaurant L'aube

▶There is no strict dress code, but please refrain from wearing T-shirts, shorts, sandals, or excessive clothing.
▶Please refrain from excessive use of synthetic fragrances such as perfume. Some customers feel unwell, have allergic reactions, or feel uncomfortable due to the scent of synthetic fragrances. We ask for your understanding and consideration for those around you.
▶Please set to silent mode and refrain from talking on the phone inside the restaurant. If you want to make a call, please do so near the entrance or outside the restaurant.
▶We may not be able to accept future reservations for customers who do not come to the restaurant without contacting us.
▶For reservations for 7 or more people, or if you would like to use a private room, please contact the restaurant directly.

Inquiries by e-mail : contact@laube.tokyo

การร้องขอ

Please provide details of any allergies or dislike of ingredients, Including your companion .
If you do not have any, please enter “none”.
*Additional charges may apply for changing ingredients on the day. Example) 1 person Allergic (or not good at) Raw seafood (dashi OK, OK if heated, can only eat scallops) 1 person Pregnant woman Raw meat, raw seafood, fresh cheese NG (Meat should be thoroughly heated)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.