จองที่ร้าน Rigoletto Wine and Bar (Marunouchi)

※ All seats are non-smoking seats.
※ Lunch time will be 2 hour system.
※ Dinner time will be 2 hours 20 minutes in case of booking for 6 people or more.
※ If you are late for more than 20 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
※ For reservations other than the number stated, please contact directly to the store.
※ The entry of children under elementary school age is only Saturdays, Sundays, and public holidays.
※ If you wish to receive a receipt please fill in that with your address.
※ Coppertt [seats] since 17 o'clock, 10% late night fee charged after 22 o'clock.
※ Store phone number: 03-6270-0520

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.