จองที่ร้าน Rigoletto Wine and Bar (Marunouchi)

※※ It will be open from January 8th (Friday) to 20:00 for the time being. ※※

We are operating a restaurant with due consideration for infection prevention.
We ask for your cooperation in alcohol disinfection of fingers and temperature measurement when entering the store.
Those who have a fever of 37.5 ° C or higher will not be allowed to enter the store.


* Business hours are subject to change depending on the situation.
* We may not be able to meet your request regarding seat selection.
In addition, the terrace seats are a shared space in the Shin-Marunouchi Building.
Please note that you cannot make a reservation.

* Lunch time is 2 hours from the reserved time.
* For dinner time, reservations for 5 people or more, it will be 2 hours and 20 minutes.
Also, regarding other seats, we may ask you to limit the time depending on the congestion situation.
* If you do not contact us within 20 minutes of your reservation time,
we apologize for the inconvenience, but we will automatically cancel your reservation.
* We charge 10% of Coperto [seat fee] after 17:00 and midnight fee after 22:00.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.