จองที่ร้าน Rigoletto Bar and Grill (Roppongi)

We are open with due consideration for infection prevention.

* We are open from April 12th until 20:00.

* Reservations for 5 people or more will be 2 hours and 20 minutes from the reservation time regardless of the day of the week.
* Reservations on Fridays, Saturdays, Sundays, and the day before public holidays will be 2 hours and 20 minutes from the reservation time, regardless of the number of people.
* If you would like to use a high chair or buggy for children, please let us know.
* Seats for children under the age of 18 to preschool are limited.
If you are traveling with children, please let us know when you make a reservation.
* Please refrain from bringing in handmade lunch boxes and rice balls.
(When you bring in baby food, please use commercially available baby food.)
* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
* If you specify a private room, we will charge a minimum guarantee fee. (Supper 40,000 yen)
* We do not accept reservations for free drinks only. (It can be combined with a meal course and can be reserved from 8 people)
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.