จองที่ร้าน Rigoletto Bar and Grill (Roppongi)

Official reservation site “The HUGE CLUB” app released!
Search for [Huge Club] on [AppStore][GooglePlay]!
▼Click here to download the app▼


Monday-Thursday
11:00~23:00(15:00~17:00close)
*22:00 Last order
Friday
11:00~24:00(15:00~17:00close)
*22:15 Last Order
Saturday 11:00~24:00
*22:15 Last Order
Sunday
11:00~23:00
*22:00 Last Order

We will be open all day from March. <b>

*Reservations made on Fridays, Saturdays, Sundays, and the day before holidays will be reserved 2 hours and 20 minutes from the reservation time, regardless of the number of people.

*For parties of 5 or more, the reservation time will be 2 hours and 20 minutes from the reservation time.

*Please note that we may not be able to accommodate your request for seat selection.

*If you specify a private room, we will charge the lowest guaranteed rate. (Dinner: 40,000 yen)

*Customers who arrive after 5:00 pm on weekdays and after 3:00 pm on Saturdays, Sundays, and public holidays will be charged a table charge of 440 yen per person.

*If you are bringing children who are under 6 years old, we have limited seats available from 11:00 to 17:00 all day.

*Reservations are accepted for 90 minutes from 11:15 or from 13:15 .

*Please note that strollers cannot be brought into the seats.
We will keep it at the store entrance.

*Please refrain from bringing homemade lunch boxes or rice balls. (If you bring baby food, please bring commercially available baby food.)
</b>
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.