จองที่ร้าน Rigoletto Bar and Grill (Roppongi)

We have the reservation time restriction 2h/20mins for dinner.
We accept customers accompanied with children under the age of 6 from 1:00 p.m to 6:00 p,m from Monday through Friday.
We cannot guarantee the area of your reservation(e.x. window seat, sofa seat) Please note that your reservation may be canceled if you are delayed over 20 minutes from your reservation time.
We kindly ask you for an additional as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.
Reservation with All you can drink plan can only be made with the food course menu from 8 people and more
Store phone number:03-6438-0071
12 ปีและต่ำกว่า
6 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.