จองที่ร้าน THE RIGOLETTO (Shibuya)

We give due consideration to infection prevention and operate restaurants and take out according to the requests of the local government.

* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.
* Customers with preschoolers are limited to the seats available.
Please refrain from bringing in handmade lunch boxes and rice balls.
(When you bring in baby food, please use commercially available baby food.)

◇ About the use of private rooms for 6 to 12 people ◇
Weekdays 11:00 to 15:00: Minimum charge 10,000 yen 90 minutes
Saturdays, Sundays, and holidays 11:00 ~ 15:00: Minimum charge 15,000 yen 120 minutes system
All day after 15:00: Minimum charge 40,000 yen 140 minutes system
■ Reservations from THE HUGE CLUB (restaurant membership point system) are also recommended

Membership registration is here
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.