จองที่ร้าน Rigoletto Rotisserie And Wine (Tokyo Sky Tree)

※ ※ Reservations including children under the elementary school age are not accepted online. Please contact us by phone. **
※ Indeed without permission, the lunchtime seats are 2 hours from the booking time, the dinner time on Friday, Saturday, Sunday, Sunday, holiday, and public holiday will be 2 hours 20 minutes.
※ Seating is not accepted.
※ If you are late for more than 20 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
※ Reservations will be made only for non-smokers.
※ For reservations other than the number stated, please contact us by phone.
※ We kindly ask you for an additional as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.
※Store phone number:03-5809-7401

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.