จองที่ร้าน Rigoletto Rotisserie And Wine (Tokyo Sky Tree)

※ ※ Reservations including children under the elementary school age are not accepted online. Please contact us by phone. **

※Please note that opening hours may change according to circumstances.

We apologize for any inconvenience this may cause, but we appreciate your understanding.
※We are not able to guarantee your seating request.
※ If you are late for more than 20 minutes from the time of reservation, we may automatically cancel it.
※ Reservations will be made only for non-smokers.
※ We kindly ask you for an additional 350yen per person as a table charge after 5:00 p.m., and 10% late night charge after 10:00 p.m.
※Store phone number:03-5809-7401

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.