จองที่ร้าน Rigoletto Rotisserie And Wine (Tokyo Sky Tree)

We are operating a restaurant with due consideration for infection prevention.

* Seats for preschoolers are limited.
* Strollers will be stored at the entrance.
* When you bring baby food, please use a commercially available retort pouch in a plastic container. Other than that, please refrain from bringing in handmade lunch boxes and rice balls.
* Please note that we may not be able to meet your request regarding seat selection.

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.