จองที่ร้าน Ristorante Honda

■ Reservations for more than 5 people are accepted by phone.

■ Even if you can not find the vacant seat at your desired time, you may be able to prepare a seat if you can contact us by phone.
03-5414-3723

■ We are very sorry, we are refusing to visit children under junior high school students.

■ Please contact us as soon as possible, if you have any cancellation of reservation, change of number of people / reservation time etc. In addition, regarding cancellation on the day of reservation, we may charge for the number of people for the course price as a cancellation fee. We appreciate your understanding.

■ Reservation confirmation e-mail is automatically sent on the day of reservation and the day before the reservation, but we may also confirm the reservation directly from our store by e-mail or telephone.

การร้องขอ

If you have allergic ingredients, please fill in.
If you would like a message for your birthday or celebration please fill in the contents of the message.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.