จองที่ร้าน Hinokizaka / Japanese Restaurant (Pickup)The Ritz-Carlton, Tokyo

▶Take-out items will be pre-payable upon completion of your reservation.
Please note that no refunds will be given in case of cancellation.

▶If you fail to come within 30 minutes after your reservation time, your reservation may be cancelled unless changed.
▶Discounts are not available.
▶Reservations can be made up to 2 hours in advance.
▶Please let us know at least 1 hours in advance if you want to change your pickup time. ( 03-6434-8711)
▶Take out menu is not allowed in the restaurant.
▶Please note that the menu is subject to change depending on the availability of ingredients and other factors.
Please allow about 30 minutes for you to pick up and take your items with you.
Please enjoy meal within 2 hours of receiving the product.

Please come to The Ritz-Carlton Cafe & Deli on the first floor to pick up your items at the time of your reservation. You can pick up your car at the front entrance of the hotel's grand floor when you come by car.

การร้องขอ

For take-out products, we cannot accommodate allergic or unfavorable ingredients. Thank you for your understanding in advance.
Please issue a receipt by yourself on the online screen after completing the payment.Please note that we are unable to provide paper receipts at the time of product delivery.
Please select the location where you would like to receive it.
*Please come to the The Ritz-Carlton Cafe & Deli on the first floor to pick up your items at the time of your reservation.
If you are coming by car, you can pick up your car at the main entrance to the hotel's grand floor.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.