จองที่ร้าน The Ritz-Carlton Gourmet Shop - The Ritz-Carlton, Osaka

Reply or food allergies, please contact the store directly.
▶ Please contact the store directly for delivery of gift items.
▶ It will be handed over at the store . We accept orders for full cakes based on images and themes. Please contact the person in charge for details.
The Ritz-Carlton Gourmet Shop (1F) TEL: 06-6343-7000
Official Web Site
If you place an order for the following menu by credit pre-settlement, you cannot cancel the change. Please make a reservation after confirming the quantity.
Click here for details of display based on the Specified Commercial Law (Japanese).
Tax not included ※The photograph is an image.
Please select the time you can pick up↘

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.