จองที่ร้าน French Restaurant La Baie - The Ritz-Carlton, Osaka

- All seats are non-smoking.
- All prices are inclusive of tax and service charge.
- Dress code
Lunch time: sophisticated casual attire / Dinner time: sophisticated elegant attire
- La Baie has age restriction,only children over the age of 6 are allowed to enter at daytime and dinnertime. Children of all ages, however, are allowed in the private rooms throughout the day.
- Menus and prices may change without advance notification. Photos are all images.
- Please let us know in advance if you have any food allergy or restrictions.
- Table request may not be accepted depending on availability. Lunch time should be about 2 hours.
- Following cancellation policy is applied to a party of more than 10 guests. (100% on the booking day, 70% on the day before, and 50% to 2 day prior)
- Please note that not valid with any other discount combined.
-If you will be late more than 15 minutes, please call us. Otherwise, we cannot guarantee your seat.

การร้องขอ

If you have a child/children under 12 years old, please write his/her age.
If you have any food allergies, please specify in the requested field.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.