จองที่ร้าน THE LOBBY LOUNGE - The Ritz-Carlton, Osaka

>All seats are non-smoking.
>All prices are inclusive of tax and 15% of service charge.
>Menus and prices may change without advance notification. Photos are all images.
>Please let us know in advance if you have any food allergy or restrictions.
▶Table request may not be accepted depending on availability.
▶Following cancellation policy is applied to a party of more than 10 guests. (100% on the booking day, 70% on the day before, and 50% to 2 day prior)
If you will be late more than 15 minutes, please call us. Otherwise, we cannot guarantee your seat.
* A cover charge of 1,850 yen per person (including 15% consumption tax and service charge) will be charged for use during the performance hours on Friday and Saturday nights.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

If you have a child/children under 12 years old, please write his/her age.
If you have any food allergies, please specify in the requested field.
別途ご宿泊をご予約されていらっしゃいますか(またはご予約予定ですか)

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.