จองที่ร้าน 【TAKEOUT】Chinese Restaurant Xiang Tao - The Ritz-Carlton, Osaka

[Reservation]
*Handing time: 11:30 pm to 7:30 pm
*Advance reservation required.
*Please place your order at least 3 days in advance.
* If you do not contact us after the reservation time, it will be automatically canceled.
*If you cancel or change the quantity after 3 days from the reservation, a cancellation fee of 100% of the product price will be charged.
*Contents are subject to change or end without notice. The photograph is an image.
Please select the date and time when you can come to pick up the number of people dining and takeout products below.

Chinese Cuisine Xiang Tao Official Website Restaurant reservation

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.