จองที่ร้าน LA BOUTIQUE de Joel Robuhon Roppongi Hills

**** This is the take-out reservation page for the Roppongi Hills store . **** ▶ Online reservations will be accepted until 19:00 two days before the desired date of receipt. ▶ We cannot make any changes after making a reservation. If you want to change it, please cancel and make a reservation again. ▶ In the following cases, please contact us by phone.・ Reservation after online reservation acceptance ・ Orders for 11 or more, other inquiries Telephone inquiries: 03-5772-7507

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.