จองที่ร้าน Roppongi Toriya Kou

[Notice of business hours] Thank you very much for using Roppongi Toriya Sachi on a regular basis. All day 17:00-22:00 (last order 21:00) *Please note that business hours may change depending on the situation. All the staff are looking forward to your visit. Owner▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽ 〇Please let us know the purpose of the dinner party and any food allergies. 〇Please note that we may not be able to meet your request for seat selection. 〇We may call you to confirm your reservation. 〇We are sorry, but we do not allow children under school age to enter our restaurant so that they can enjoy their meals in a relaxed manner. Please note. 〇 If you do not contact us within 20 minutes of your reservation time, your reservation will be automatically cancelled. 〇 If the number of people decreases without contacting us by 17:00 on the day, we will charge the reduced unit price per person. Please inform us regarding your reservation purpose and any food allergies. Please kindly note that it may not always be possible for us to meet your request for specific seating. △▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲ △▲△▲△▲△▲

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.