จองที่ร้าน Ryo Kawashima

Thank you for visiting our page.
* We are currently preparing to accept online reservations. Online reservation will start from 2 month.
■We will prepare all the dishes together from 18:00.
■Please let us know in advance if you have any food allergies, including those of your companions.
■We accept reservations up to two months in advance. Reservations are accepted until 21:30 the day before the desired visit.
■Regarding cancellations and changes, 100% of the meal fee will be charged for cancellations made on the day of the reservation, and 50% of the meal fee will be charged for cancellations made the day before.
■ Reservations can only be made by guests over the age of 13.
■Changes in the number of people or dates by phone or email are not supported.
We apologize for the inconvenience, but please cancel your reservation and make a new reservation from teblecheck.
■Our staff may contact you by phone or message from your mobile phone to confirm any unclear points regarding your reservation.
■If there is no vacant seat on TableCheck, we may be able to prepare you a seat if you call us. (Telephone hours: 12:00-17:00)
■Please contact us between 12:00-17:00 on business days (Tuesday-Saturday).
We cannot respond to inquiries by phone or message (including SNS) when our store is closed. ■In addition, please contact our shop directly for inquiries regarding reservations for charters, dates and times other than normal business, and courses.
☎: 075-888-8613

การร้องขอ

Please let us know if you have any food allergies, including those of your companions.

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.