จองที่ร้าน Shirogane Sabo

◆ Please inform me of meal application (birthday, entertainment etc.), food allergy.
◆ Please understand beforehand that we may not be able to comply with your request regarding the selection of your seat.
◆ Please write if you have any messages. Ex) Happy Birthday 〇 ○. Happy Wedding 〇 〇 & 〇 〇 1st Anniversary ○ ○ & ○.
◆ Reservations of more than 7 people are received by phone.
◆ Reservations on Saturdays, Sundays and Public Holidays from 8 to 17 o'clock will be received by phone.
12 ปีและต่ำกว่า
5 ปีและต่ำกว่า

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 6 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
การจองร้านอาหารของคุณจะยังดำเนินการไม่สำเร็จจนกว่าจะได้รับการยืนยันในหน้าถัดไป.