จองที่ร้าน Sabi

Reservations Reservations are accepted until 8:00 am on the day of the event. We cannot accept reservations by phone or through Auto Reserve, so please make reservations online. In addition, we cannot answer calls during the following hours as they are on an answering machine. From 13:00 to 15:00 and from 16:00 to 18:00 We serve meals that contain caffeine and alcohol, so please understand before making a reservation. Please note that we do not allow preschool children to visit our store. Contact by email: info@rustsabi.com

การร้องขอ

รายละเอียดของผู้ใช้แบบบุคคลทั่วไป

รหัสผ่าน สั้นเกินไป (ต้องยาวกว่า 8 ตัวอักษร)
รหัสผ่าน อ่อนเกินไป
รหัสผ่าน รวมกันต้องมีอย่างน้อย 1 ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่, 1 ตัวอักษรพิมพ์เล็ก, 1 ตัวเลข และ 1 สัญลักษณ์
รหัสผ่าน จะต้องไม่มีส่วนของ อีเมล์
รหัสผ่าน ไม่ตรงกับการยืนยัน
โดยการส่งแบบฟอร์มนี้ คุณยอมรับ ข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง.